Skjæringa

Longyearbyen har mange spor etter gammel gruvedrift. I fjellsidene ser du rester etter kullgruvene og taubanebukkene. Navnet Skjæringa kommer av at det ble laget en skjæring i fjellet for å frakte kull på taubane og skinnegang i rett linje til havna.

Skjæringas historie

Gamle Longyearbyen lå på Skjæringa, og ble etablert med oppstarten av gruvedriften helt på starten av 1900-tallet. Den ble mer eller mindre brent ned under 2.verdenskrig, og i dag står kun noen få hus av den gamle bebyggelsen igjen.

Gruvehistorie

les mer

2.verdenskrig på Svalbard

les mer

Store Norske Spitsbergen Kullkompanis historie

les mer

Skjæringa i nåtid

I dagens Longyearbyen er det Svalbard kirke, Sysselmesterens kontorbygg og Telenors lokaler som er de mest framtredende byggene på Skjæringa. Her kan man også se pælene fra det gamle Longyearbyen som stikker opp fra tundraen, som sakte men sikkert har blitt presset opp av permafrosten i løpet av årene siden det brant under 2.verdenskrig.

Svalbard kirke

les mer

Sysselmesteren på Svalbard

les mer

Fra Company Town til moderne by

les mer

Vis Svalbardvett

Hjelp oss å ta vare på den Arktiske villmarken. Vårt mål er at Svalbard skal være verdens mest uberørte villmark.

Opplev Svalbard med god samvittighet

les mer

Longyearbyen Community Guidelines

les mer

Regelverk for ferdsel

les mer

Svalbardvettreglene

les mer

Sikkerhet på Svalbard

Din sikkerhet kommer alltid først når du besøker Svalbard.

Din sikkerhet på Svalbard

les mer

Sysselmesteren om ferdselsrestriksjoner

les mer

Isbjørn

les mer

Kulturminner

Svalbard har mange kulturminner som vitner om den aktiviteten som har vært her gjennom 400 år. Alle disse er med på å fortelle en historie, og vi har alle et ansvar for å ta vare på de. Alle kulturminner fra før 1946 er automatisk fredet og har en sikringssone på 100 m.

Kulturminner på Svalbard

les mer

Regelverk og kulturminner

les mer

Andre lokalsamfunn

På Svalbard er det flere lokalsamfunn. På 79 grader nord finner du det tidligere gruvesamfunnet Ny-Ålesund, som i dag er en norsk forskningsstasjon som legger til rette for internasjonal naturvitenskapelig forskning. Også Hornsund sørvest på Spitsbergen driver det polske vitenskapsakademiet en forskningsstasjon. I Barentsburg og Pyramiden kan du besøke våre Russiske venner, og oppleve en kultur og atmosfære ganske annerledes enn i Longyearbyen.

Ny-Ålesund

les mer

Se og gjøre

På Svalbard finnes det aktiviteter for gjester i alle aldre. Noen av aktivitetene er sesongbetonte, mens andre, som for eksempel gruvebesøk, sightseeing og hundekjøring, kjøres året rundt.

Populære sommerfotturer

les mer

Aktivitetsplanleggeren

les mer

Gruvebesøk

les mer

Se og gjøre

les mer

Aktiviteter

les mer

Svalbards geologi

Ingen andre steder er så mange geologiske tidsepoker bevart i stein som på Svalbard. Når vi i tillegg har et nakent landskap uten særlig mye vegetasjon, gjør det Svalbard til et ettertraktet sted for geologer og andre med geologiinteresse.

Svalbards geologi – Norsk Polarinstitutt

les mer

Svalbards geologi – Svalbard Museum

les mer

Besøk Svalbard Museum og lær mer

les mer

Om kullet

les mer